Оздравителни прибори и др.

Многофункционалния анионен озонатор е разработен на основата на най-новите технологии и многогодишни изследвания. Функциите на озонатора са универсални. С негова помощ Вие можете да създадете благоприятни условия за съществуване и да подобрите жизненото пространство ...
Електронния блок за управление на новия модел Многофункционален анионен озонатор - JQ-881 дава по-големи функционални възможности за неговото изплозване.  Възможността за програмиране на времето за работа, повишава ефективността му и улеснява потребителя.